PRIVACY BELEID

Vertrouwelijk

Ha! Je bent op de pagina Privacy Beleid belandt. Je wilt dus weten wat wij allemaal doen met jouw persoonlijke gegevens.

Allereerst moet je weten dat wij erg blij zijn met jou als klant. We gaan dus zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk om met jouw gegevens.

Hieronder lichten we toe welke gegevens we van jou verzamelen, wat we er mee doen, met wie en waarom we deze gegevens delen. Daarna leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen. En als laatste welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens.

1. DEZE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN JE:

Voor- en achternaam, verzend- en factuuradres, telefoonnummer, email-adres, social media accountnaam, klantnummer, bestelnummer.

2. HOE KOMEN WE AAN JOUW GEGEVENS?

Deze hebben we van jou zelf gekregen. Op het moment dat je een bestelling plaatst, je opgeeft voor de nieuwsbrief, of contact met ons zoekt via mail, telefoon of social media.

3. WAAROM VERZAMELEN WE JOUW GEGEVENS?

We verzamelen je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en om de redenen die we hieronder beschrijven.

Contact
Als je contact met ons hebt opgenomen, per telefoon, email, via het contactformulier op onze website, whatsapp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze bewaren we om te kunnen reageren. We verzamelen deze gegevens, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad en waar dat over is gegaan. Wij willen deze gegevens bewaren,  zodat we je beter kunnen helpen.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We bewaren daarom je naam en email-adres. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Bestellingen
Als je een bestelling hebt geplaatst bij ons, dan verzamelen we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die bestelling. Dat zijn in elk geval je naam, verzend- en factuuradres, email-adres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te kunnen afhandelen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren bestel- en factuurgegevens 8 jaar.

4. WE DELEN JE GEGEVENS MET DERDEN

Om je goed en volledig van dienst te zijn, kunnen we er niet om heen om jouw gegevens te delen met derden. Met deze instanties delen we je gegevens:

Webhosting
Onze webwinkel hosten wij niet zelf. Dat hebben wij ondergebracht bij een host. Deze host verwerkt jouw persoonsgegevens namens ons. Hij gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. BOCKX Bracelets heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Nieuwsbriefverzending 
Wij versturen onze nieuwsbrieven per email via een externe email-marketing host. Deze host zal jouw naam en email-adres nooit voor eigen doeleinden gebruiken en hij zal jouw persoonsgegevens beveiligd opslaan. Hij maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Deze email-marketing host heeft met ons een overeenkomst gesloten en behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening.

Email dienstverlener
Als wij met elkaar mailen, dan maken wij gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons email-verkeer vertrouwelijk.

Betaaldiensten
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, verzend- en factureringsadres en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening. Wij hebben een overeenkomst met Mollie gesloten. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als je een review achterlaat via Trustpilot dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en email-adres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons. Trustpilot publiceert je naam eveneens op hun eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met jou opnemen om een toelichting op je review te vragen. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen. Hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

Verzending
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakketje bij je te laten bezorgen. Wij maken daarbij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam en verzendadres met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het leveren van het pakketje. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Social media
We willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om sommige inhoud van onze website te delen via social media. Daarom hebben wij een aantal buttons van social media op onze website opgenomen. Als je op deze buttons klikt, maak je gebruikt van deze social media. Op dit moment zijn dat Facebook, Instagram en Pinterest.  Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met jouw privacy omgaan.

Analyses
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van onze website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies
van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube
We zetten onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. YouTube plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

5. JOUW RECHTEN

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op onze verzameling van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@bockx.nl en dan helpen wij je graag.

Inzage, wijziging en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je bewaren en je mag vervolgens verzoeken deze te wijzigen of te wissen.

Beperking
Met betrekking tot de hoeveelheid gegevens die we bewaren heb je het recht ons te vragen dit te beperken. Bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt.

Bezwaar
Uiteraard heb je het recht om bezwaar te maken tegen het bewaren van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Voorts heb je het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken.

6. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

8. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling die je geplaatst hebt. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan de bovengenoemde instanties en om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of door wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan BOCKX Bracelets op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij verplicht jouw gegevens te delen.

Bewaartermijnen
Op grond van administratieve verplichtingen door de overheid moeten wij facturen met jouw gegevens bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor de toepasselijke termijn bewaren.

9. ALS LAATSTE OVER ONS

BOCKX Bracelets is het handelsmerk van BOCKX International, gevestigd op Kielmeen 13, 3844 KC  Harderwijk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08158774.

Als je vragen of een verzoek hebt kun je ons mailen op info@bockx.nl.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de bijbehorende dienstverlening van BOCKX Bracelets. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 augustus 2018.